Dolphin T (Tekstil Çözümleri)

(Konfeksiyon Üretim Takip, Dokuma Üretim Takip, Boyahane Planlama ve Üretim Takip Yazılımları)

Tüm işlemlerin yazılı hale gelmesi ve dokümantasyon kontrolü, işletme içindeki kalite bilincini yerleştirmemizde çok yardımcı oldu.
Mehmet Ateş – Rateks Tekstil


Bilgi akışımızı hızlandırdı, sadece kırtasiye masraflarında sağladığı tasarruf bile işletme giderlerinde önemli azalma sağladı.
Selçuk Uluğ – Azim Tekstil


Sipariş formlarındaki düzen, tüm bilgilerin kaydını zorunlu hale getirdiğinden, üretimin işini kolaylaştırıyor.
İrfan Işlak – Makro Tekstil


Üretim ve stok miktarlarını kontrol altında tutmamız, gereksiz üretim ve stok giderlerini yok denecek seviyeye indirdi.
Alper Çimen – Dost Tekstil


İşletme bilgilerine anında ve kolay ulaşabiliyorum, sonuçlarla ilgili yorumlarım, oluşturduğumuz raporlar sayesinde daha net oluyor.
İsmail Kiraz – Kiraz Tekstil


Delphi veritabanında SQL sorgulama diliyle yazılmış, Windows Grafik ara yüzlü Tekstil Otomasyonu ve Üretim Takip Yazılımıdır.

Kullanıcılara yetkili oranında tanınan erişim izinlerine göre, SQL server üzerinde veri kaydetme, kaydedilmiş verileri görüntüleme ve kullanma olanağı tanır. Tüm kayıtlar aynı ortamda yapıldığı ve sorgulandığı için kullanıcıların bilgilerini paylaşması esasına dayanır. Bu şekilde hiçbir bilgi kişisel kalmaz ve çalışanların yokluğunda eksikliği hissedilmez.

Fason İşlemler dahil tüm işlemleri belli bir sırada -%100 firmaya uygun düzende- takip etmesinden ötürü, her işlemin çıkış kaydı, takip eden işlemin giriş verisini oluşturur. Bu sayede birimler arasında kontrol sistemi oluşturur. İşlemlerin her  tekrarında aynı şekilde yapılmasını sağlar, hesaplamaları yaparak tutarsız sonuçlarla ilgili kullanıcıları uyarır, hesap hatalarını büyük oranda önler.

Sürekli şekilde kontrol edilen iş ve malzeme hareketleri sayesinde, ihtiyaç  fazlası üretim ve depolama maliyetleriyle, düzeltici faaliyetlere harcanan ek giderleri asgari seviyeye indirir, satın alınan mal hizmetlerin ekonomik kullanılmasını sağlar. Siz farkına bile varmadan oluşturduğu arşiv sayesinde, geçmişte kullanılan veri ve sonuçların tamamını sürekli kullanıma hazır tutar. Hedeflerin belirlenmesi ve işlemlerin değerlendirilmesinde doğru verilerin  kullanılmasını, sağlıklı planlama, ilk ve son maliyet analizlerinin yapılmasını  sağlayarak sürprizlerle karşılaşmanıza engel olur.

Kırtasiyeden bağımsız, iş akışını hızlandıran etkin iletişim olanağı ve birimler arasında bilgi alışverişine dayalı koordinasyon sağlar. Dahili iletişim modülü sayesinde haberleşme olanağı sunarken, yapılan yönlendirmeler sayesinde her işlemle ilgili olarak birimlere otomatik iletiler gönderir. Kırtasiye masraflarını azaltır, arşiv ve bürokrasi yükünü hafifletir. Düzenli olarak alınacak yedeklemeler sayesinde veriler korunur ve gerektiğinde yeniden yüklenebilir.

Firma genelini ilgilendiren ya da birimlere ait raporlar firmaya özel hazırlanarak, kolay şekilde sonuç alınır. Ayrıca, her sayfaya ait görüntüler Excel’e aktarılarak durum raporu olarak düzenlenebilir ve kullanılabilir. Farklı boyut ve imalata sahip firma yapılarına tam uyum gösteren, siparişten yüklemeye kadar üretiminizi takip edebileceğiniz en uygun çözümdür.

Dokuma Otomasyonu ve Kalite Kontrol

 • Operatörden Bağımsız, Anlık ve Güvenilir Şekilde Otomatik Veri Toplama
  • Makine
  • Personel
  • Üretim Miktarı
  • Çalışma/Duruş Süresi
  • İşletmenize Gereken Tüm Veriler

Datech DT 1.1 Data Terminal (Veri Toplama Terminali) ve Operatör Paneli, topladığı verileri makineden sisteme (server), iş emri ve komutları sistemden makineye ; Otomatik, güvenilir ve gerçek zamanlı olarak çift yönlü transferini ve değerlendirilmesini sağlayan profesyonel işletme çözümüdür. Değişken işletme koşullarında hızlı online çalışma özelliğinin yanında, yüksek kapasiteli bellek desteği, uzun süre offline koşulda çalışmasına olanak tanır, veri kaybı yaşanmaz. Kullanımı kolay ve pratiktir, programlama açısından esnek bir yazılıma sahiptir. Anlık olaylar bilgisayardan takip edilerek, gerektiğinde müdahale edilir. Planlamaya uygun şekilde sıralı iş emirlerine göre üretimi yönlendirir, üretimden topladığı verileri başka yazılıma ihtiyaç duymadan makine, personel, vardiya, salon vb randıman tablolarını oluşturur. İhtiyaç duyduğunuz temel raporları otomatik olarak düzenler ve yazdırmanızı sağlar. Harici kayan yazı veya geniş ekran bağlantılarına uygundur. Encoder, ısı, nem, mesafe, renk, ph, vb. tüm sensörler, tüm seri cihazlar, step ve servo motor sürücüleri, röle ve kontaktörler, elektrik / elektronik olarak  kontrol edilen tüm cihazlarla uyumlu çalışır.